PushControl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes, ongevallen, en dergelijke. PushControl is en blijft slechts een hulpmiddel om veilig thuis te geraken. Respecteer ten alle tijde de verkeersregels, en zorg voor een bob.


De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.


Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.


Deze meldingen mogen niet zonder onze toestemming overgenomen worden.